Skončila sezóna 23/24 a hned začala nová. Pokud se má objektivně hodnotit, tak nejde jen posle výsledků Nakonec však výsledky a náš potenciál vyprodukovalo jasné výzvy do budoucna. Nechci se sáhodlouze rozepisovat o každém družstvu, takže jen stručně.

U14: Věk odpovídá naším cílům. Vychovávat k volejbalu a objevovat talenty. Samozřejmě pro kluky je důležitá hra a její výsledek, pro trenéry posun a zlepšení v jednotlivých individuálních činnostech. Postup na závěrečnou fázi mistrovství republiky a 13 místo z 20 je náležitou odměnou pro hráče.

U16: Poslední období převahy rozvoje individuálních činností na úkor týmových. Není to sice stoprocentní pravda, ale na konci tohoto období již musí být jasno, kdo bude pokračovat dál v extraligách dorostu a začlení se do družstva jako platný hráč. Že je jen minimální odpad hráčů v tomto kritickém období je zásluhou a výsledkem dobré práce Štěpána Žaby a jeho trenérů pro další sezónu.

U18: První dorostenecká kategorie, kde již kromě rozvoje individuálních činností hrají velkou úlohu týmové činnosti a výsledek. Bezproblémové udržení extraligy je dobrým výsledkem. K tomu navíc začlenění hráčů žákovského věku (2009) jako je Veselý, Mandl, Čech, Novák, Štrejbar (ten je 2010) a pozvánky do začínajících reprezentací: Mandl, Veselý, Štrejbar. Dlužno ještě poděkovat za spolupráci s volejbalovým klubem z Havlíčkova Brodu, který bezproblémově pouští nadějné hráče k nám do klubu. A letos jich bylo hafo.

U20: Měla to být elita, ale skončila v baráži, kterou však suverénně ovládla. Dlouho jsme hráli ve třetí výkonnostní skupině. Potom však se výrazně zvedlo Ústí n.L. a my byli náhle v pásnu barážového sestupu. Výsledek je však jedna věc, ale pozitivní je posun všech hráčů ve své výkonnosti, byť někteří hrají volejbal druhým nebo třetím rokem. Matěj Janák, Matěj Vlk, Šimon a Robin Veselí nebo Lukáš Tesař již mohou pomalu myslet a začlenění do týmu prvoligových mužů Tým bude doplněn o hráče narozené 2007, na druhou stranu odejdou pouze 2 hráči 2005 do vyšší kategorie.

U22: Nejvyšší dorostenecká kategorie. Zde to bylo přesně naopak. Horší začátek a dobrý konec a jistá záchrana. Družstvo tvořili hráči od roku narození 2008 až po konečnou 2003. To je smysl této kategorie, dávat příležitost všem nadějím napříč věkovým spektrem. Že výsledek nebyl úplně nejdůležitější je nasnadě.

MUŽI: 7 let v druhé nejvyšší soutěži a s kádrem pouze vlastních odchovanců. 7. místo je naše stabilita, ale chceme výš. A pokud možno opět ze svými.

A nyní ty výzvy: Máme dobře našlápnuto. Hráčské kádry jsou poměrně zkonsolidované. Jednáme o doplňování o talenty z okolních klubů. Zakládáme volejbalovou akademii. V tom velice dobře spolupracujeme s Havlíčkovým Brodem a s Polnou. Chceme vychovat a vychovávat reprezentanty. Chceme v tabulkách výše a výše. K tomu musíme zlepšit tréninkové podmínky a navýšit objem činnosti. Chceme dostat hráče z okolí do Velkého Meziříčí ať už na školy (chybí strašně průmyslovka) a i na internáty nebo do soukromí. Opatrně jsme začali, nyní musíme naši práci zintenzivnit. Co nám stačilo před 9 lety na stříbrnou medaili, dnes nestačí. Konkurence nespí a maká. My musíme také, a to je výzva pro nás trenéry, a hlavně pro hráče a jejich rodiče. Bez spolupráce s nimi to nepůjde.

Petr Juda